Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :ENiCrMo-5

OK NiCrMo-5 الکترودی است که فلز جوش آن شامل آلیاژ Ni-Cr-Mo-W از نوع hastelloy C می باشد. فلز جوش آن چقر و سخت کار است. خواص حرارتی بالا با توجه به استحکام کششی، سختی، شوک حرارتی و پوسته شدن، خوب است. این الکترود در برابر گاز کلر مرطوب و اسیدهای سولفوریک، نیتریک و هیدروکلوریک در دمای اتاق مقاوم است.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده