Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Phoenix SH Cr 2 KS/E 9015-B3

الکترودی در خانواده قلیایی ها با عناصر آلیاژی فوق العاده کم که با فرمول شیمیایی منحصر به فردی طراحی و ساخته شده است. این الکترود به واسطه ترکیب خاصش در کاربردهایی مانند خطوط لوله بسیار داغ، بویلرها و صنعایع پتروشیمی و همچنین جوشکاری فولادهای CrMo و CrMoV بسیار مورد استفاده قرار میگیرد.

الکترود بهلر Phoenix SH Cr 2 KS

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده