Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK 86.28 / OK 14MnNi / EFeMn-A

الکترود منگنزی-آستنیتی با نیکل، جهت ترمیم فولاد با ترکیبات منگنزی که تحت سایش و ضربه متعدد قرار میگرند استفاده می شود. فلز جوش این الکترود نسبت به فلز جوش منگنزی آستنیتی کامل، کمتر دچار شکست و ترک می شود.
کاربرد: صفحات و رول سنگ شکن، مخروط و توری سنگ شکن روتاری، ریل.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده