Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK 84.80 / OK Weartrod 65T / E10-UM-65-GZ

فلز جوش این الکترود دارای کاربیدهای متراکم و مقاوم به سایش در یک زمینه آستنیتی است که توانایی مقاومت سایشی تا دمای 700 درجه سانتیگراد را نیز در شرایط بسیار شدید دارد.  بازیابی تقریبا %220 است. کاربردهای عمومی از جمله فن های مکش، گاو آهن، پیچ نوار نقاله و غیره دارد.

الکترود ایساب OK84.80

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده