Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

OK 83.28/ OK Weartrode 30/ E1-UM-300

OK Weartrode 30 الکترود آلیاژی کرومی که برای سختکاری سطحی و روکشکاری خطوط راه آهن، شفت ها، رول ها، ریل ها و قسمتهای متقاطع ریل بکار می رود. دستگاه نورد، غلطک شیارزن و چنگال ها و چرخ دنده های بزرگ تهیه شده از فولاد ریخته گری از جمله قطعاتی هستند که با این الکترود جوشکاری می شوند. اتصال فولادهای قابل سختکاری از دیگر کاربردهای آن است.

الکترود ایساب OK83.28

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده