Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

FOX EV 50/E 7018-1 H4R

این الکترود دارای استحکام و چقرمگی فوق العاده ای تا دمای 50- سانتیگراد دارد. راندمان رسوبگذاری آن حدود 110% است. در تمامی حالات به غیر از حالت عمودی سرپایین می توان با آن جوشکاری کرد. مقدار هیدروژن جذب شده آن بسیار پایین است. از این الکترود در جوشکاری فولادها، بویلرها، مخازن، موتور، کشتی، بدنه ماشین و همچنین لایه میانی جهت ترمیم فولادهای کربن بالا استفاده می شود. برای کاربدهای فراساحلی نیز استفاده می شود. تست CTOD در دمای 10- درجه سانتیکراد گرفته شده است. این الکترود برای استفاده در گازهای اسیدی (تست HIC با توجه استاندارد NACE TM-02-84) مناسب است. نتایج تست SSC نیز قابل دسترس است.

الکترود بهلر FOX EV 50

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده