Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

FOX CN 23/12-A/E 309L-17

الکترودی با مفتول آلیاژی کم کربن و زمینه ی آستنیتی با روکش روتیلی. این الگترود با افزایش مقدار فریت در فلز جوش، جوشکاری فلزاتی که جوش پذیری سختی دارند و همچنین اتصالات فریتی – آستنیتی و اعمال روکش فلزی (Clading) را به خوبی میسر میکند. خصوصیات مناسب محصول نهایی و امکان جوشکاری عالی با جریان AC از ویژگی های این الکترود محسوب میشود. همچنین توانایی کارکرد در محدوده دمایی 60- تا 400+ درجه سانتی گراد از  قابلیت های اتصالات جوشکاری شده با این الکترود است.

FOX CN 23/12-A

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده