Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

FOX CN 13/4/E 410NiMo-15

الکترود با پوشش قلیایی که برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خوردگی مارتنزیتی، مارتنزیت-فریتی، فورج و ریخته گری شده استفاده میشود. همچنین این الکترود توانایی استفاده در تجهیزات توربین و موتورهای بخار را به دلیل مقاومت به خوردگی بالا دارد. این الکترود به دلیل ترکیبات خاص خود، از فلز جوش بسیار مستحکم و مقاوم در برابر ترک و خوردگی برخوردار است.الکترود بهلر FOX CN 13/4

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده