Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

FOX A7-A/E 307-16

الکترودی با مفتول آلیاژی و روکش روتیلی-قلیایی جهت جوشکاری فولادهای غیر همجنس، فولادهایی که به سختی جوشکاری می شوند و فولادهایی با 14% منگنز استفاده می شود. این الکترود در قطعاتی که سختکاری سطحی میشوند به عنوان لایه میانی بکار می روند. این الکترود برای موقعیت های کرنش سختی مناسب است. از جمله خواص فلز جوش آن عبارتند از: مقاومت در برابر ایجاد حفره، مقاوم در برابر ترک، مقاوم در برابر شوک حرارتی، مقاوم در برابر پوسته شدن تا دمای 850 درجه سانتیگراد، تمایل کم آن در برابر تردی فاز سیگما تا دماهای بالای 500 درجه سانتیگراد.
عملیات حرارتی پس از جوشکاری امکان پذیر است. برای کاربردهای بالای دمای 650 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود با سازنده مشاوره گردد. مقاوم تا دمای 100- درجه سانتیگراد و قوس پایدار حتی در زمان کار با جریان AC.

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده