Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E 385-16

OK 69.33 یک الکترود استینلس استیل با فلز جوش تماما آستنیتی که مقاومت آن برابر اسید سولفوریک را زیاد کرده است. همچنین فلز جوش این الکترود مقاومت خوبی در برابر خوردگی حفره ای و بین دانه ای دارد.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده