Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E 312-17

OK 68.81 الکترود با آلیاژ بالاست که فلز جوش آستنیت فریتی داپلکس با فریت حدود 40 درصد از خود بجای میگذارد. این الکترود مقاوم به خوردگی تنشی است و به رقیق شدگی حساس نیست. تا دمای 1150 درجه سانتیگراد مقاوم به پوسته شدن است. OK 68.81 برای اتصال فلزات غیرهمجنس، فلزات با جوشپذیری کم و لایه میانی اولیه جهت سختکاری سطحی استفاده می شود. کاربردها: فولاد نورد شده، قالبهای شکل داده شده، ابزارهای گرم کار و قالبهای بکار رفته در پلاستیک سازی و غیره.

الکترود ایساب OK68.81

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده