Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E2594-15

OK 68.55  الکترودی با پوشش قلیایی جهت جوشکاری فولادهای فریتی-آستنیتی از نوع سوپرداپلکس می باشد. به عنوان مثال SAF 2507 , Zeron 100. فلز جوش OK 68.55 شکل پذیری بالایی دارد.

الکترود ایساب OK68.55

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده