Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E2594-16

OK 68.53  الکترود روکش دار برای جوشکاری فولادهای فریتی-استنیتی از نوع سوپرداپلکس همانند SAF 2507 و Zeron 100.
OK 68.53  در تمامی حالات جوشکاری مشخصات جوشکاری خوبی دارد و سرباره آن هم به راحتی قابلیت جدا شدن دارد.

الکترود ایساب OK68.53

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده