Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E410NiMo-15

OK 68.25  یک الکترود برای جوشکاری فولادهای مقاوم به خوردگی، فولادهای نورد شده،فولادهای ریخته گری شده و آهنگری شده مارتنزیتی-فریتی و مارتنزیتی همانند 13Cr-4NiMo است.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده