Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 : E310-16

 

الکترود استینلس استیل آستنیتی برای جوشکاری فولادهای 25Cr20Ni. فلز جوش آن تا دمای 1100-1500 درجه سانتیگراد در برابر پوسته شدن مقاوم است و مقدار فریت قابل توجهی هم ندارد. همچنین می توان OK 67.13 را برای جوشکاری فولادهای هوا سخت شده همانند ورقهای آرمور و برای جوشکاری فولاد غیر آلیاژی تا استینلس استیل استفاده نمود.

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده