Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E 316L-15

OK 63.35 الکترود استینلس استیل کم کربن با پوشش قلیایی و از نوع 18Cr-12Ni-3Mo می باشد. این الکترود برای کاربردهایی که چقرمگی مورد نیاز می باشد مناسب است و سطح چقرمگی خوبی را مهیا می کند.
کمترین میزان انبساط جانبی 0.38 میلیمتر تا دمای 120- درجه سانتیگراد مشاهده شده است. مقادیر مشابه (تا دمای 196- درجه سانتیگراد) زمانی که محتوی فریت در مقدار کم، حدود FN3-4 می باشد مورد انتظار است.

الکترود ایساب OK63.35

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده