Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E347-16

OK 63.30 الکترود استینلس استیل کم کربن برای جوشکاری فولادهایی از نوع 18Cr-12Ni-2.8Mo می باشد. همچنین برای جوشکاری فولادهای استینلس استیل پایدار شده با ترکیب مشابه (به جز زمانی که مقاومت خزش کامل فلز پایه مورد انتظار است) مناسب می باشد.

الکترود ایساب OK63.30

 

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده