Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

AWS/ASME SFA - 5.1 :E308H-15

OK 61.25 الکترودی با پوشش بازی و ضد زنگ جهت جوشکاری فولادهایی از نوع 308H است. این الکترود برای کاربردهای دما بالا در پروژه های پتروشیمی و شیمیایی طراحی شده است.

الکترود ایساب OK61.25

 

طراحی شده توسط سعید بزرگ زاده